Kyudo kursai 2010: technika ir taihai Bonoje (Vokietija) 2010 spalis