Kyudo kursai 2010 technika ir taihai Bonoje (Vokietija) 2010 spalis