Praktika

Mokomoji medžiaga pradinukams.
Saugumo reikalavimai.
Shin Zen Bi, Rei ir Shareikas tai yra.
Psichologinis Kyudo aspektaskas tai yra.

Aštuoni kyudo žingsniai (Hassetsu) pagal ANKF (atsisiųsti):

1. ASHIBUMI – pėdų pastatymas
Pėdos statomos V raidės forma. Kampas tarp pėdų – 60 laipsnių.
Atstumas tarp kojų nykščių – Yazuka ilgio.
Abiejų kojų nykščiai sudaro tiesią liniją į taikinio centrą.
2. DOZUKURI – kūno sustatymas
Nugara ištiesinta. Pečių, klubų bei pėdų linijos lygiagrečios.
Lankas statomas ant kairio kelio. Dešinė ranka ant dešinio klubo.
3. YUGAMAE – lanko paruošimas
TORIKAKE – templės užkabinimas dešine ranka.
TENOUCHI – lanko paėmimas kaire ranka.
MONOMI – žvilgsnis į taikinį.
4. UCHIOKOSHI – lanko pakėlimas
Lankas ir strėlė keliami i viršų. Pakėlimo kampas – 45 laipsniai.
5. HIKIWAKE – lanko tempimas
Vienodai ir tolygiai tempiamas lankas abiem rankomis.
6. KAI – pilnas įtempimas
TSUMEAI – vertikalios ir horizontalios kūno linijų sustatymas.
NOBIAI – galutinis išsitempimas.
Penkių kryžių taisyklė:
1. Lankas ir strėlė.
2. Lankas ir kairės rankos paėmimas Tenouchi.
3. Dešinės rankos nykštys ir templė.
4. Kūno centro vertikali linija ir pečių linija.
5. Kaklo ir strėlės linijos.
7. HANARE – paleidimas
Kai įvykdomos visos pilno išsitempimo sąlygos, paleidimas įvyksta savaime.
8. ZANSHIN – išlikimas po šūvio
YUDAOSHI – lanko nuleidimas.
MONOMI – žvilgsnio grąžinimas.
Pėdų suglaudimas.

Kyudo žodynėlis pagal ANKF.
Kyudo žodynėlis pagal Issha Kyudo Kai (Upsala kyudo klubas).
Metodinė medžiaga (Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Sporto trenerių įgūdžių tobulinimas taikant ES šalių patirtį“ 2012 m.).
Metodinė medžiaga (Erasmus+ projektas „Kvalifikacijos tobulinimas sporto organizavimo ir mokymo specialistams“ 2018 m.).
Lankstinukas (Sporto rėmimo fondo projektas „Pažintinių-mokomųjų kyudo renginių ciklo organizavimas ir vykdymas“ 2019 m.).
Metodinė medžiaga (Erasmus+ KA1 projektas „Kvalifikacijos tobulinimas sporto organizavimo ir mokymo specialistams“ 2021 m.).
Metodinė medžiaga (Erasmus+ KA1 projektas „Kvalifikacijos tobulinimas sporto organizavimo ir mokymo specialistams“ 2022 m.).

Tarptautinė Kyudo Federacija lankininkams suteikia Danus (meistriškumo kategorijas) nuo 1 (žemiausias) iki 10 (aukščiausias).
Turint 5-ą daną arba aukštesnį, galima laikyti egzaminą Instruktoriaus (Renshi) vardui gauti.
Turint Instruktoriaus vardą galima laikyti egzaminą Mokytojo (Kyoshi) vardui gauti.
Turint Mokytojo vardą galima laikyti egzaminą Meistro (Pavyzdys kitiems) (Hanshi) vardui gauti.
Reikalavimai Dan egzaminams.

Yra trys praktikos – geiko – rūšys:
1. Mitori geiko – akimis priimti pažengusio lankininko stilių ir techniką.
2. Kufu geiko – mokytis, studijuoti ir įsidėmėti technikos elementus bei stengtis juos išpildyti.
3. Kazu geiko – per kartojimą įsisavinti techniką.

Yra penkios šaudymo – gosha – formos:
1. Makiwara mae – priešais makiwara.
2. Komato mae – 28 m atstumu nuo mato (kodėl 28 m?).
3. Yo mae / Teki mae – priešais priešą.
4. Sashiya mae – daug strėlių ir greitas šaudymas (taip pat kartais vadinama kazuya).
5. Toya mae – šaudymas iš didelio nuotolio, pvz. Sanjusangendo ir pan.

Yra trys meistriškumo lygmenys:
1. Toteki – strėlė pataiko į taikinį.
2. Kanteki – strėlė perveria taikinį.
3. Zaiteki – strėlė egzistuoja taikinyje.

Kyudo mokymasis prasideda nuo guminio treniruočių lanko (gomuyumi) treniruojantis aštuonių žingsnių (hassetsu) judesius.
Kitas pradedančiojo žingsnis – karabiki treniruotės su lanku, tačiau be strėlės, siekiant išmokti, kaip elgtis su lanku ir atlikti hassetsu iki visiško lanko įtempimo.
Gavę mokytojo leidimą, pradedantieji gali pradėti treniruotis su pirštine ir strėle. Kiti žingsniai gali skirtis priklausomai nuo mokytojo, tačiau apima pirmiausiai yugamae treniravimąsi, vėliau tempimą ir galiausiai paleidimą bei šovimą į makiwarą.
Makiwara – tai specialus šiaudinis taikinys. Į makiwara šaudoma iš labai artimo nuotolio (lankininko lanko (yumi) ilgio, laikant horizontaliai nuo centrinės lankininko kūno ašies). Dėl to, kad taikinys taip arti, o strėlė beveik neabejotinai jį kliudys, lankininkas gali susitelkti į savo technikos tobulinimą.
Prieš pradedant šaudyti į taikinį (mato), pradedančiųjų prašoma šaudyti iš pusės arba trijų ketvirčių įprasto 28 metrų atstumo.
Mato dydžiai ir šaudymo nuotoliai skiriasi, tačiau dažniausiai naudojamas – trisdešimt šešių centimetrų (arba 12 sunų, tradicinių Japonijos matavimo vienetų, lygių apytikriai 3,03 cm) skersmens hoshi mato, į kurį šaudoma iš 28 m atstumo. Ceremonijoms dažniausiai naudojamas kasumi mato, kuris iš esmės yra toks pat, kaip hoshi mato, tačiau su kitokiais žymėjimais.
Omato – tai taikinys, naudojamas šaudymui iš 60 m atstumo (enteki). Omato skersmuo yra 158 cm. Enteki šaudymui organizuojamos atskiros varžybos.