Kyudo seminaras, dojo atidarymas ir Taikai Rygoje 2018 rugpjūtis